Począwszy od dnia 8 marca br. przez okres około 3 tygodnie prowadzone będą roboty związane z siecią wodociągową przy ul. Gajdasa. W trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Mieszkańców i użytkowników ul. Gajdasa prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że trwa regulacja pracy systemu wodociągowego przez Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach po usunięciu awarii na terenie miasta Piekary Śląskie.
W dniu 22.11.2016 r. zostanie zamknięte zasilanie w wodę dla miasta Radzionków od ulicy Szybowej. Zasilanie dla południowej części miasta (Rojcy) zostanie przekierowane od strony ul. Zejera.
W związku z powyższym, może wystąpić obniżenie parametrów dostarczanej wody na terenie Radzionkowa.
W przypadku zaobserwowania uciążliwości prosimy o zgłaszanie tego faktu do pogotowia wod-kan pod numerem telefonu 603-869-262.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy mieszkańców Radzionkowa.

W związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągu DN 800 mm w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej w dniu 8 listopada 2016 r. nastąpi obniżenie ciśnienia wody dla Odbiorców z terenu Radzionkowa.
Pismo w tej sprawie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w załączeniu.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (pismo.pdf)pismo.pdfPismo GPW S.A.Elżbieta Gwóźdź498 kB2016-11-04 12:20

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie Gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, a w szczególności o:

  • odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych  itp.,
  • ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
  • zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),
  • utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych w pasie drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych ”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego  nie zabezpieczenia przed okresem zimowym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.    

W związku z koniecznością wykonywania prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej w dniu 17 sierpnia 2016 r. w godzinach 7:00-17:00 wystąpi brak wody na następujących ulicach: Skotnicka, Kadetów, Lotników, Artylerzystów, Grenadierów, Huzarów, Kirasjerów, Piechurów, Wopistów, Fizylierów, Lipoka i Łąkowej. Po wykonaniu prac może wystąpić okresowe zanieczyszczenie wody osadem.

Za powyższe utrudnienia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radzionkowie przeprasza mieszkańców.
Tel. pogotowia wod-kan: 603-869-262.

konunikat fotoW związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej, od dzisiejszego dnia, tj. 4 sierpnia od godziny 12:00 zostanie zamknięty przejazd ulicą Przyjaźni pod wiaduktem kolejowym. 

Przejazd ulicą będzie zamknięty do odwołania.