Informujemy, że rozpoczęła się przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. 27-go Stycznia w Radzionkowie.
Roboty te potrwają około 2 miesięcy. W ramach zadania wymieniona zostanie całość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji (budynków). Roboty te wiązać będą się między innymi z głębokimi wykopami oraz możliwością wystąpienia czasowych przerw w dostawie wody.
Ze względu na prowadzone roboty mogą wystąpić uciążliwości w dojściu lub dojeździe do poszczególnych posesji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wyrozumiałość w związku z powstałymi utrudnieniami.
Po zakończeniu robót związanych z siecią kanalizacyjną ul. 27-go Stycznia zyska nową nawierzchnię jezdni oraz chodników.
Za utrudnienia oraz czasowy dyskomfort dla użytkowników i mieszkańców ulicy przepraszamy.

PGK Sp. z o.o. opublikowało ogłoszenie na temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.  - więcej informacji tutaj

Począwszy od dnia 8 marca br. przez okres około 3 tygodnie prowadzone będą roboty związane z siecią wodociągową przy ul. Gajdasa. W trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Mieszkańców i użytkowników ul. Gajdasa prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.